Όροι Χρήσης

Προοίμιο

Ο παρών δικτυακός τόπος «www.capitalexchange.gr» ελέγχεται από την ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «G P K CAPITAL EXCHANGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «CAPITAL EXCHANGE A.E.», η οποία εδρεύει στην Aθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 67(Α.Φ.Μ.: 094492087, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών).

 

Η Εταιρεία μας αποτελεί μία καταξιωμένη επιχείρηση η οποία έχει σκοπό την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, δραστηριοποιούμενη στην αγορά, πώληση και μεταφορά συναλλάγματος και στην εν γένει παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Η Εταιρεία δημιούργησε και διαχειρίζεται (και μέσω τρίτων συνεργατών της) τον δικτυακό τόπο «www.capitalexchange.gr», προκειμένου να παρέχει σε εσάς τις υπηρεσίες της με τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο. Μέσω της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε online συνάλλαγμα.

 

Προκειμένου να πλοηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο καθώς και τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, καλείστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης και εν συνεχεία να δηλώσετε ότι τους αποδέχεστε, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και διαφοροποίησης της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ενημερώνοντάς σας σχετικά μέσω της ανάρτησης των τροποποιημένων όρων και του περιεχομένου στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία. Ως εκ τούτου, οφείλετε κάθε φορά να ελέγχετε για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης και εφόσον τις αποδέχεστε συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”, συνεχίζετε την πλοήγηση και χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

Ρητά ορίζεται ότι η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών και εφαρμογών που προφέρονται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους όρους χρήσης, καλείστε να μην προβαίνετε σε πλοήγηση, να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του «www.capitalexchange.gr».

 

Σημείωση: Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

1.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το παρόν συνιστά το Συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς και της Εταιρείας με την επωνυμία «G P K CAPITAL EXCHANGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»). Η περιήγηση, η πρόσβαση και χρήση της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας «www.capitalexchange.gr» (εφεξής «δικτυακή τοποθεσία», «δικτυακός τόπος», «ιστοσελίδα», ή «www.capitalexchange.gr») καθώς και η χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών που διατίθενται ή είναι  προσβάσιμες μέσω αυτής (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) συνεπάγεται τη συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω (οι οποίες στο σύνολό τους καλούνται το «Συμφωνητικό»). 

 

2.    ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στο παρόν Συμφωνητικό: 

i.    «Εταιρεία» είναι η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «G P K CAPITAL EXCHANGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «CAPITAL EXCHANGE Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Aθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 67(Α.Φ.Μ.: 094492087, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών)

ii.    «Ιστοσελίδα» ή «δικτυακός τόπος» ή «www.capitalexchange.gr» είναι η δικτυακή τοποθεσία που διατηρεί και διαχειρίζεται η ανωτέρω Εταιρεία και συμπεριλαμβάνει το «περιεχόμενο», τις «υπηρεσίες» και τις «εφαρμογές».

iii.    «Περιεχόμενο» είναι όλα τα κείμενα, τα γραφικά, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα. 

iv.    «Κείμενο» είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα, είτε είναι κείμενο της σύνταξης, ενημερωτικό, επιμορφωτικό ή συμβουλευτικό είτε κείμενο προβολής ή διαφημιστικό.

v.    «Γραφικά» είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της ιστοσελίδας.

vi.    «Σχεδιασμός» είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της ιστοσελίδας.

vii.    «Προγραμματισμός» είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript, etc.) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.

viii.    «Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της η Εταιρεία.

ix.    «Εφαρμογές» είναι όλες οι εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές, που παρέχει ή επιτρέπει την πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της η Εταιρεία.

x.    «Επισκέπτης» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

xi.    «Χρήστης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται το «www.capitalexchange.gr» και προβαίνει σε χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών  (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού.

 

3.    ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 

Για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών, (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του «www.capitalexchange.gr», καλείστε προηγουμένως να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, δηλώνετε ότι είστε ενήλικας, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Η Εταιρεία μας δεν προτίθεται να συγκεντρώσει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Σε περίπτωση που λάβει χώρα μια τέτοια ενέργεια δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρεία προτρέπει όλα τα άτομα που έχουν την κηδεμονία ανηλίκων να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

 

Προκειμένου να προβείτε σε online παραγγελία συναλλάγματος, αξίας από 300 Ευρώ έως και 3.000 Ευρώ, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών, (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, απαιτείται η συμπλήρωση εκ μέρους σας της σχετικής φόρμας παραγγελίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 

 

Για τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας καλείστε να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα, και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλεί το συνάλλαγμα στο χώρο σας, καλείστε περαιτέρω να δηλώσετε ακριβή διεύθυνση αποστολής (οδό και αριθμό), πόλη και νομό αποστολής καθώς και κάποια επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία όπως π.χ. όροφο, κουδούνι κ.λπ. Σε περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής τη χρήση κάρτας και όχι την καταβολή μετρητών, η υπηρεσία μας αυτή υποστηρίζεται πλήρως από το σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται σε κρυπτογραφημένο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς με διασύνδεση iframe. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και των συναλλαγών σας. Επιπλέον, ρητά τονίζεται ότι οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται σε περιβάλλον στο οποίο δεν έχει πρόσβαση η Εταιρεία και ως εκ τούτου η Εταιρεία μας, οι συνεργάτες  και οι υπάλληλοί μας δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία καρτών που καταχωρούνται από εσάς. Μετά την ολοκλήρωση της online παραγγελίας σας, η Εταιρεία σας αποστέλλει αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης (Email Επιβεβαίωσης), προκειμένου να σας γνωστοποιήσει ότι η παραγγελίας σας έχει γίνει δεκτή. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία συναλλάγματος του ποσού που επιθυμείτε (κατ’ ανώτατο όριο έως 3.000 Ευρώ) καλείστε περαιτέρω να αποδεχτείτε την Πολιτική Απορρήτου του δικτυακού τόπου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στην ιστοσελίδα και εγγυάστε ότι είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Για την εγκυρότητα των προσωπικών δεδομένων που εισάγετε στον δικτυακό τόπο, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. 

 

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργείτε αυτοβούλως και συμφωνείτε να ειδοποιείτε άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή/και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας αντιληφθείτε. 

 

Για να χρησιμοποιήσετε τη δικτυακή τοποθεσία και τις υπηρεσίες και εφαρμογές, (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. H Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

 

Κανόνες Ασφαλείας:

(α) Απαγορεύεται να παραβιάσετε ή να επιχειρήσετε να παραβιάσετε την ασφάλεια της ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: (i) να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιον επισκέπτη ή χρήστη της ιστοσελίδας ή να κάνετε σύνδεση σε διακομιστή (server), (ii) να κάνετε προσπάθειες να διερευνήσετε ή να δοκιμάσετε τα ευπαθή σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσετε μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση, (iii) να  προσπαθήσετε να παρεμποδίσετε τις υπηρεσίες και εφαρμογές, (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας σε οποιανδήποτε άλλον χρήστη, (iv) να στείλετε αυτόκλητα μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και αλυσιδωτές επιστολές (chain letters), στις οποίες περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις ή/και διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών,  (v) να προσκομίσετε ψευδή στοιχεία (ονόματα, διευθύνσεις και εν γένει στοιχεία επικοινωνίας) ή/και να πλαστογραφήσετε οποιαδήποτε πληροφορία. 

β) Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε ή να επιτρέψετε σε τρίτο να χρησιμοποιήσει τον δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες και εφαρμογές, (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού προκειμένου να αποστείλετε ή να λάβετε οποιοδήποτε υλικό το οποίο είναι απειλητικό, κατάφωρα προσβλητικό, συκοφαντικό ή με ανάρμοστο περιεχόμενο καθώς και βλαβερό από τεχνικής πλευράς (λ.χ. ιοί τύπου logic bomb, ιοί τύπου worm, κακόβουλο λογισμικό ή επιβλαβή δεδομένα).

 

Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Η Εταιρεία θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με Αστυνομικές, Διοικητικές, Δικαστικές ή άλλες Αρχές προς τούτο.

 

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου οφείλετε να χρησιμοποιείτε το «www.capitalexchange.gr» , σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τους παρόντες Όρους Χρήσης και να μην προβαίνετε σε πράξεις και παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του δικτυακού τόπου και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρήση του. Επιπλέον, οι πράξεις και οι παραλείψεις σας απαγορεύεται να βρίσκονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη καθώς και να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή τρίτων

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει διαδικασίες επαλήθευσης και ασφάλειας σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από την πλευρά σας. Εάν η Εταιρεία έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς παραβιάζουν ή είναι πιθανό να παραβιάσουν οποιαδήποτε διάταξη της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των παρόντων Όρων Χρήσης, η Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του «www.capitalexchange.gr». 

 

Οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται η πώληση/μεταπώληση των υπηρεσιών/εφαρμογών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή γενικά η οικονομική τους εκμετάλλευση, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τη δικτυακή τοποθεσία (web harvesting).

 

Η χρήση από πλευράς σας των παρεχόμενων υπηρεσιών/εφαρμογών δεν εμποδίζει την Εταιρεία από το να επιτρέπει σε άλλους να χρησιμοποιούν επίσης τις παρεχόμενες υπηρεσίες/εφαρμογές.

 

Η Εταιρεία μπορεί ανά τακτά ή μη χρονικά διαστήματα να προσθέτει, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να παύει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας/εφαρμογής της, ακόμα και να αναστέλλει ή να παύει (προσωρινά ή μόνιμα) την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, δίχως να έχει την υποχρέωση της προηγούμενη ειδοποίησή σας. 

 

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική για τα cookies καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες/εφαρμογές της. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά τις υπάρχουσες ενότητες, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

 

4.    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεν απαιτείται να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Καλείστε όμως να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του «www.capitalexchange.gr». 

 

Κατά την καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων στον δικτυακό τόπο, καλείστε να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας με τη συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνιδίου για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Πριν την παροχή της συγκατάθεσής σας, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δικαιώματά σας και τους συνήθεις αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων. 

 

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στο «www.capitalexchange.gr» προκειμένου, καταρχήν, να εκτελέσει τη μεταξύ ημών σύμβαση (Συμφωνητικό) και να εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από αυτήν.  

 

Πριν τη συγκατάθεσή σας περί επεξεργασίας των δεδομένων σας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον δικτυακό τόπο ή για περιορισμό της επεξεργασίας τους ή/και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία τους καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων αυτών. Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο contact@capitalexchange.gr.

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

 

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί ή/και διαθέτει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στον δικτυακό της τόπο, πλην σε τρίτους συνεργάτες της (λ.χ. εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών, νομικών και λογιστικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών πληροφορικής) και στο βαθμό που είναι απαραίτητο προκειμένου να επεξεργαστεί και να εκτελέσει την μεταξύ ημών σύμβαση (Συμφωνητικό). 

 

Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας (Data Controller), δύναται να προβεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εισάγετε στον δικτυακό τόπο εφόσον:

– έχει λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας για τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας, 

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου,

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος,

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την πρόληψη, διερεύνηση, διακρίβωση, βεβαίωση ή τη δίωξη εγκλημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, ή

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για σκοπούς εθνικής ασφάλειας.

 

Εκτός από τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται αυτόματα τεχνικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στη δικτυακή τοποθεσία. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόματες μεθόδους μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο τύπος φυλλομετρητή (browser), διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες από cookies, ο πάροχος υπηρεσιών του Διαδικτύου σας, η γλώσσα, η ζώνη ώρας και η τοποθεσία σας μέσω της τεχνολογίας GPS (ή άλλης παρόμοιας). 

 

Δυνάμεθα να συλλέξουμε πληροφορίες, ακόμη και όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε ιστοσελίδες, υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές μας ή αλληλοεπιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο με εμάς. 

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς αποθηκεύονται σε Server τρίτου μέρους στη Γερμανία, όπου φιλοξενείται ο ιστότοπος της Εταιρείας, καθώς και στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελλάδα.  Η Εταιρεία δύναται να ορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων (Data Processors), καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία εγγυάται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

 

To «www.capitalexchange.gr»  χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit, για ασφαλή μεταφορά δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων και τα δεδομένα σας ενδέχεται να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. 

 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αλλαγής στην ιδιοκτησία της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πώλησης, απορρόφησης, συγχώνευσης, ενοποίησης, αλλαγής ελέγχου ή εξαγοράς των υλικών ή/και άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σε τρίτο/α μέρος/μέρη (φυσικό/ά ή νομικό/ά πρόσωπο/α) καθώς και σε περίπτωση αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της Εταιρείας, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε, διαβιβάσουμε,  μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε, εκχωρήσουμε ή παραχωρήσουμε, εν όλω ή εν μέρει τα δεδομένα σας, αφότου προηγουμένως σας ενημερώσουμε σχετικά και λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό. 

 

5.    CΟΟΚΙΕS

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει δεδομένα ταυτοποίησης σας, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή και δεν λαμβάνουν γνώση ούτε προκαλούν βλάβη οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου σας. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα, και την ορθότερη παρουσίαση της ιστοσελίδας ενώ αποτελούν επιθυμητό και χρήσιμο εργαλείο για τη μέτρηση της διαδικτυακής κυκλοφορίας. 

 

Κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο θα κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνονται μέσω αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να ορίζετε την προστασία απορρήτου που επιθυμείτε, επιλέγοντας μεταξύ μέγιστης προστασίας (για παράδειγμα «να μην γίνεται ποτέ αποδοχή cookies») και ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να γίνεται πάντα αποδοχή cookies») καθώς και ενός ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας (για παράδειγμα «απόρριψη των cookies τρίτων» ή «αποδοχή cookies μόνο του προβαλλόμενου ιστοτόπου). Αυτές οι ρυθμίσεις απορρήτου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και με εύληπτο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική για τα Cookies

 

6. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μια από τις υπηρεσίες που προσφέρει η Eταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της είναι  η σε καθημερινή βάση ανάρτηση πίνακα  ισοτιμιών συγκεκριμένων νομισμάτων έναντι του Ευρώ που φέρει την ονομασία «Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Αναφοράς του Ευρώ» (Εuro Foreign Exchange Rates) και ο οποίος δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με τον τίτλο “Το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ“.

 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία, συμπτωματική, επακόλουθη) υποστείτε από την επίσκεψη ή/και χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών της ιστοσελίδας, πράξεις στις οποίες προβαίνετε κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.  

 

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες/εφαρμογές της και τα περιεχόμενα τους θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή/και χωρίς σφάλματα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα της ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεσή σας οι υπηρεσίες/εφαρμογές της, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων από “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά, το αναλαμβάνετε εσείς και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

 

7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Εάν εσείς (ή οποιοσδήποτε τρίτος με την άδειά σας) χρησιμοποιήσετε την παρούσα δικτυακή τοποθεσία και τις υπηρεσίες/εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής κατά παράβαση του παρόντος Συμφωνητικού ή θέσετε σε κίνδυνο τη λειτουργία της ή εκθέσετε νομικά την ίδια την Εταιρεία, η Εταιρεία δικαιούται να απαγορεύσει την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα και να αναστείλει τη χρήση (όλων ή μερικών) υπηρεσιών/εφαρμογών της 

 

Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ή/και την αποκατάσταση  (εν όλω ή εν μέρει) της λειτουργίας της  μέχρι να λάβει έγγραφη διαβεβαίωση από εσάς με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@capitalexchange.gr, ότι δε θα υπάρξει περαιτέρω παραβίαση εκ μέρους σας.

 

Τυχόν παραβίαση δύναται να οδηγήσει σε αστική ή/και ποινική ευθύνη σας έναντι της Εταιρεάις. Η Eταιρεία δηλώνει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές και θα συμμορφωθεί με κάθε εντολή που θα ζητά ή θα δίνει εντολή στην Εταιρεία να κοινοποιήσει στοιχεία για τον εντοπισμό του παραβάτη. 

 

Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, η Εταιρεία μπορεί να λύσει το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή. Το δικαίωμα λύσης του παρόντος Συμφωνητικού δε θα ζημιώνει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή μέσο αποζημίωσης ή/και αποκατάστασης που μπορεί να έχει η Εταιρεία αναφορικά με την όποια παραβίαση, ή τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες που υπήρχαν πριν από τη λύση.

 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, όλων των δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ευρεσιτεχνιών, ονόματος χώρου (domain name), σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων, ενημερωτικού περιεχομένου που αναρτάται στη δικτυακή τοποθεσία ή που προσπελάζεται ως μέρος των υπηρεσιών/εφαρμογών της, του συνόλου της σχεδίασης, των κειμένων και των γραφικών, κώδικα λογισμικού, λογισμικού (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών «applets» και δεσμών ενεργειών), μεταγλώττιση λογισμικού, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, διαδραστικών εφαρμογών, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

 

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Αποδέχεστε ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στις νόμιμες κυρώσεις. 

 

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε έναν απλό, προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης της Εταιρείας ή τρίτων. 

 

Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την ιστοσελίδα («λογισμικό»), δεν συνιστά κανενός είδους δικαιώματός σας επί του λογισμικού. Οφείλετε να παραλείπετε οιαδήποτε πράξη αντιγραφής, μετάφρασης, αλλοίωσης, απομίμησης, ή προσβολής του λογισμικού και του περιεχομένου του, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και γενικά οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών.

 

Με το παρόν η Εταιρεία σας παραχωρεί μη αποκλειστική, προσωποπαγή, ανεκχώρητη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του λογισμικού, η οποία θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών/εφαρμογών της, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου ανήκει στην Εταιρεία. 

 

Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται ή υποβάλλεται στην δικτυακή τοποθεσία, θα θεωρείται (και η Εταιρεία θα το εξομοιώνει ως) μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο και δεν θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας. 

 

Υποχρεούστε να αποκαταστήσετε κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί η Εταιρεία λόγω παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της ιστοσελίδας.

 

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες/εφαρμογές  (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, ενδέχεται να υπάρχει περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων μερών και πηγές που παρέχονται από τρίτους, υπηρεσίες διαδικτύου ή λειτουργίες, χαρακτηριστικά, σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους και σε υπηρεσίες/εφαρμογές τρίτων. 

 

Η Εταιρεία συμμετέχει ενεργά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική της σελίδα σε αυτά (πχ Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+). Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους σας και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν.

 

Παρόλο λοιπόν που ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες/εφαρμογές των άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών/εφαρμογών τους καθώς την αποκλειστική, αστική και ποινική ευθύνη, για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους φέρουν οι τρίτοι αυτοί δικτυακοί τόποι.

 

Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης έγκρισης, επιδοκιμασίας, σχέσης, χορηγίας ή συνεργασίας με τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους, εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες/εφαρμογές οι οποίες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. 

 

Η Εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες/εφαρμογές άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Τwitter, Instagram, Pinterest, Google+) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της πλοήγησης και χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων που συνδέονται με την παρούσα δικτυακή τοποθεσία, αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον κίνδυνο.

 

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ εσάς και της Εταιρείας, θα πρέπει να προηγηθεί προσπάθεια διευθέτησής της σε φιλικό επίπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση, οι σχετικές αξιώσεις μπορούν να εγερθούν εντός των νόμιμων προθεσμιών. 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης τυχών διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο.   

 

Εάν εγείρετε αξίωση εναντίον της Εταιρείας που αφορά όμως δική σας πράξη ή παράλειψη, περιεχόμενο ή πληροφορίες που εσείς έχετε παράσχει στην Εταιρεία, δηλώνετε ότι θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε την Εταιρεία από όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις και ότι θα αποκαταστήσετε κάθε είδους ζημίας, απώλεια που τυχόν έχει υποστεί τόσο η ίδια η Εταιρεία όσο και οι συνεργάτες και συνεταίροι αυτής και ότι θα καταβάλλεται εντόκως τυχόν έξοδα στα οποία η Εταιρεία έχει ήδη κάνει (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών) που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της αξίωσης που εγέρθηκε εσφαλμένα κατά ημών.

 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρη ή μη εφαρμοστέα, συμφωνείτε ότι το τμήμα της διάταξης αυτής θα διαχωριστεί από τους υπόλοιπους Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 

 

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα και για οτιδήποτε επιθυμείτε να δηλώσετε ή να καταγγείλετε. Περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για να υποβάλλετε αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον παρών δικτυακό τόπο, περιορισμού της επεξεργασίας τους, εναντίωσης στην επεξεργασία τους, πρόσβασης σε αυτά καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο contact@capitalexchange.gr

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται  επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, με Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 64 75 628 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr